Termeni si conditii

The chocolate inspired by nature

Termeni si condiţii generale
ale magazinului on-line

I. OBIECT

Art. 1. Prezentele condiţii generale sunt dedicate reglementării relaţiilor dintre HEIDI CHOCOLAT S.A., CUI companie 6161022, având sediul Pantelimon, B-dul. Biruintei 125-127, jud. Ilfov, numită în continuare FURNIZOR, şi clienţii, numiţi în continuare UTILIZATORI, ai platformei de comerţ electronic numită în continuare „shop.heidi-chocolate.com”.  

 

ІІ. DATELE FURNIZORULUI

Art. 2. Informaţii în conformitate cu Legea privind comerţul electronic şi Legea privind protecţia consumatorilor:

 • Denumirea furnizorului „ HEIDI CHOCOLAT S.A.“
 • Sediul şi adresa de management: Pantelimon, B-dul. Biruintei 125-127, jud. Ilfov      Adresa la care se îndeplinesc activităţile specifice de birou şi adresă la care se vor trimite sesizările şi plângerile consumatorilor: Pantelimon, B-dul. Biruintei 125-127, jud. Ilfov
 • Date de corespondenţă: comenzi-eshop@heidi-chocolate.com, telefon: +4 0755132878.
 • Înregistrarea în registrele publice: CUI firmă 42864053 Organe de supraveghere:
 1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

Centrală Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

FAX: +40.318.059.602

Email: presa@dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro Site web: https://www.dataprotection.ro/

 

 1. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865,

Registratura - Telefon: 021.307.67.66

Telefonul consumatorilor: 021/9551

Site web: https://anpc.ro/

 

Înregistrare în conformitate cu Legea privind Taxa pe Valoarea Adăugată: RO  6161022

 

III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Art. 3. HEIDI Magazin online este o platformă de comerţ electronic accesibilă la adresa de internet: shop.heidi-chocolate.com,  prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzarecumpărare şi de livrări pentru bunurile oferite pe platforma Furnizorului, inclusiv referitor la următoarele:

 • Să efectueze înregistrarea şi crearea profilului personal pentru previzualizarea magazinului electronic al Furnizorului şi folosirea serviciilor suplimentare pentru punerea la dispoziţie de informaţii;
 • Să previzualizeze bunurile, caracteristicile acestora, preţurile şi condiţiile de livrare;
 • Să încheie cu furnizorul contracte de vânzare-cumpărare şi livrare a bunurilor oferite pe platforma shop.heidi-chocolate.com;
 • Să efectueze orice fel de plăţi în legătură cu contractele încheiate prin platforma shop.heidichocolate.com inclusiv prin mijloace electronice de plată.
 • Să primească informaţii despre mărfurile noi oferite de Furnizor pe platforma shop.heidichocolate.com;
 • Să-şi exercite dreptul la refuz în situaţiile în care acesta este aplicabil, conform Legii pentru protecţia consumatorilor.

Art. 4. Furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com organizează livrarea bunurilor şi garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege acţionând cu bună credinţă, aplicând criteriile şi condiţiile acceptate în practică, în dreptul din domeniul consumului sau comerţului;

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie cu Furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com un contract de vânzare-cumpărare de bunuri/produse, la adresa shop.heidi-chocolate.com. Contractul se încheie în limba română și este stocat în baza de date a furnizorului pe platformă.

 1. În virtutea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri/produse încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul de pe platforma shop.heidi-chocolate.com se obligă să organizeze livrarea şi transferul proprietăţii către Utilizator a bunurilor solicitate de cel din urmă prin interfaţa platformei. Utilizatorii au dreptul să modifice erorile apărute în cadrul introducerii informaţiilor eronate nu mai târziu de trimiterea solicitării pentru încheierea contractului către Furnizor pe platforma shop.heidichocolate.com.
 2. Utilizatorii plătesc Furnizorului pe platforma shop.heidi-chocolate.com o remuneraţie pentru bunurile/produsele livrate, în conformitate cu condiţiile stabilite pe platforma shop.heidichocolate.com şi în conformitate cu prezentele condiţii generale. Remuneraţia este în cuantumul preţului anunţat pe platforma shop.heidi-chocolate.com.

 

-     ACCESAREA SI / SAU ÎNREGISTRAREA ÎN VEDEREA FOLOSIRII  shop.heidichocolate.com

Art. 7. (1) Utilizatorul poate folosi platforma shop.heidi-chocolate.com în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare de bunuri/produse, fie:

 1. Accesand platforma si creandu-si un cont/profil de utilzator. In aceata situatie, Utilizatorul urmează a introduce numele şi parola personală stabilite pentru accesul la distanţă pe care le-a ales, prin care se consideră că a acceptat prezentele condiţii generale. 
 2. Utilizatorul poate folosi platforma si fara logare, numele si parola, considerandu-se ca prin acesta utilizare a acceptat prezentele condiţii generale. 
 1. Numele de utilizator şi parola pentru acces la distanţă vor fi setate de către Utilizator prin efectuarea înregistrării on-line în platforma Furnizorului shop.heidi-chocolate.com în conformitate cu procedura descrisă în acesta. 
 2. Prin completarea datelor lor în coşul de cumpărături şi prin apăsarea butonului "Comandă", Utilizatorul declară că a luat la cunoştinţă aceste condiţii generale, că este de acord cu conţinutul lor şi că se obligă să le respecte necondiţionat.
 3. Furnizorul confirmă prin e-mail comanda plasată de Utilizator. Astfel între Utilizator şi Furnizor se nasc relaţii contractuale.
 4. La efectuarea înregistrării sau la plasarea comenzii, Utilizatorul se obligă să pună la dispoziţie date corecte şi actuale. Utilizatorul se obligă ca la schimbarea sau modificarea datelor menţionate în înregistrare sau în comandă, să le actualizeze în timp util.

 

 • PAŞI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE

Art. 8. Utilizatorii vor încheia contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor/produselor pe platforma shop.heidi-chocolate.com prin următoarea procedură:

 1. Se va accesa sistemul pentru plasarea comenzilor pe platforma shop.heidi-chocolate.com.
 2. Se vor selecta unul sau mai multe bunuri din cele oferite de către Furnizor pe platforma shop.heidi-chocolate.com şi acestea vor fi adăugate la lista de cumpărături.
 3. Vor fi puse la dispoziţie datele necesare în vederea individualizării Utilizatorului ca fiind parte contractuală.
 4. Vor fi puse la dispoziţie date în vederea finalizării comenzii;
 5. Se va dispune plata preţului.
 1. Va fi confirmată comanda prin email, dupa incasarea platii;

 

Art. 9. În cazurile în care se va face comanda de bunuri fără efectuarea înregistrării din partea Utilizatorului, cel din urmă acceptă prezentele condiţii generale în momentul livrării. Se consideră că Utilizatorul a acceptat aceste condiţii generale prin acceptarea livrării produselor.

 • CONŢINUTUL CONTRACTULUI

Art. 10. (1) Furnizorul şi Utilizatorii vor încheia contracte separate pentru vânzarea-cumpărarea bunurilor solicitate de către Utilizatori indiferent de faptul că bunurile respective sunt alese printr-o singură declaraţie electronică şi dintr-o singură listă cu bunuri de cumpărat.

 1. Furnizorul poate organiza împreună şi simultan livrarea bunurilor comandate prin contractele separate de vânzare-cumpărare.
 2. Drepturile Utilizatorilor în legătură cu produsele livrate sunt exercitate separat pentru fiecare contract de vânzare-cumpărare. Exercitarea drepturilor cu privire la produsele livrate nu afectează și nu are niciun efect în ceea ce privește contractele de vânzare-cumpărare a altor bunuri. În cazul în care Utilizatorul are calitatea de consumator în sensul Legii privind protecţia consumatorilor, exercitarea dreptului la renunţare la contractul de vânzare-cumpărare anumite produse nu afectează contractele de vânzare-cumpărare pentru alte produse livrate către consumator.

Art. 11. În cadrul exercitării drepturilor contractuale de vânzare-cumpărare Utilizatorul este obligat să indice exact şi fără echivoc contractul şi marfa în privinţa cărora se exercită drepturile.

Art. 12. Utilizatorul poate plăti preţul integral pentru contractele separate de vânzare-cumpărare la plasarea comenzii.

VII. CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE UTILIZATOR ÎN SENSUL LEGII PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Art. 13. Regulile prezentei secţiuni nr. VII din aceste Condiţii generale se vor aplica numai Utilizatorilor pentru care potrivit datelor oferite la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea la shop.heidi-chocolate.com, se poate trage concluzia că sunt consumatori în sensul

Legii privind protecţia consumatorilor, în sensul Legii privind comerţul electronic şi/sau în sensul Directivei 2011/83/UE a Parlamentului european şi a Consiliului din 25.10.2011.

Art. 14. (1) Caracteristicile de bază ale produselor oferite de către Furnizor pe platforma shop.heidichocolate.com sunt definite pe profilul fiecărui produs de pe platformă.

 1. Preţul produselor include T.V.A. conform legii in vigoare. şi va fi stabilit și afișat de către Furnizor pe platforma shop.heidi-chocolate.com în profilul fiecărui produs de pe platforma shop.heidi-chocolate.com.
 2. Valoarea costurilor poştale sau de transport care nu sunt incluse în preţul produselor va fi stabilit de către Furnizor pe platforma shop.heidi-chocolate.com şi va fi pus la dispoziţie ca informaţie către Utilizatori la selecţia produselor și adaugarea lor în coș în vederea încheierii contractului de vânzarecumpărare;
 3. Modalităţile de plată, de livrare şi de aducere la îndeplinire a contractului vor fi determinate atât în prezentele condiţii generale cât şi în informaţia pusă la dispoziţia Utilizatorului prin mecanismele de pe platforma shop.heidi-chocolate.com.
 4. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Utilizatorului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).
 5. Utilizatorii sunt de acord că toată informaţia prevăzută şi solicitată conform Legii pentru protecţia consumatorilor poate fi pusă la dispoziţie prin interfaţa platformei shop.heidi-chocolate.com sau prin poşta electronică email.

(7). Informaţia pusă la dispoziţia Utilizatorilor în conformitate cu articolul acesta este actuală în momentul vizualizării acesteia pe shop.heidi-chocolate.com înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 15. (1) Consumatorul este de acord că furnizorii de pe platforma shop.heidi-chocolate.com au dreptul să primească plata în avans pentru contractele de vânzare-cumpărare şi livrare de bunuri/produse încheiate cu Consumatorul.

 1. Consumatorul va plăti furnizorului pe platofrma shop.heidi-chocolate.com preţul pentru livrarea produselor în momentul comenzii acestora.
 2. În cazul în care valoarea comenzii Consumatorului este egală cu sau depăşeşte 15 000 RON, plata se va efectua numai printr-un virament sau prin depunere în contul curent al Furnizorului.

Art. 16. In conformitate OUG 34/2014 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, art. 16, pct. (c), d si e, sunt exceptate de la dreptul de retragere produsele care fac parte din categoriile:

 • produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate după solicitările sale individuale
 • produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid (ciocolată, biscuiți, produs care are in componența ciocolată, alte produse alimentare etc.) si
 • produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate (de catre consumator).

Astfel, produsele afișate pe platforma shop.heidi-chocolate.com nu pot fi returnate deoarece se incadrează in categoriile menționate mai sus. Excepție de la această regula o fac produsele care ajung deteriorate din motive de logistică de transport, care pot fi returnate in termen de 14 zile de la primirea produsului.

Art. 17. (1) In situatia in care Consumatorul primeste un colet deteriorat:

 • Consumatorul trebuie sa solicite curierului pe loc intocmirea unui proces verbal de colet deteriorat, colet ce nu se va deschide pentru verificarea produselor 
 • Consumatorul refuza in acest caz primirea
 • nu sunt acceptate reclamatii ulterioare/retururi pentru care nu s-a intocmit procesul verbal de „colet deteriorat”.
 • Comanda va fi retrimisa, Consumatorul trebuie doar sa:
 • refuze primirea in baza procesului verbal de „colet deteriorat”
 • ceara curierului sa trimita inapoi coletul la adresa: Sediul HEIDI CHOCOLAT - Pantelimon, B-dul. Biruintei 125-127, jud. Ilfov; 
 • costurile returului in acest caz vor fi suportate de catre furnizor
 • trimita un mesaj scurt pe comenzi-eshop@heidi-chocolate.com care sa contina numarul comenzii si o copie a procesului verbal „colet deteriorat”.

O noua comanda, identica, va fi expediata la adresa initiala, costurile de transport fiind suportate de Furnizor.

Aceeasi procedura se aplica si in cazul in care produsele au fost livrate / facturate gresit.

 

 1. Situatii in care Furnizorul poate sa renunte la contract (cu anularea comenzii, daca este cazul):
  • adresa si datele de contact ale clientului sunt gresite sau lipsa
  • refuz primire
  • refuz plata transport
  • refuz plata ramburs
  • clientul nu poate fi contactat si nu este gasit la adresa de domiciliu. 

In aceste cazuri coletele vor reveni la furnizor automat. Furnizorul va depozita pe durata termenului de valabilitate produsele in vederea ridicarii de catre client. Se poate solicitare retrimiterea comenzii prin curier, clientul achitand o noua taxa de transport aferenta noii comenzi.

Costul returului este suportat de client:

 • daca il ridica personal va suporta doar costul returului, care se va factura si achita la ridicare
 • daca doreste sa fie retrimisa comanda prin curier, va suporta costul returului si al trimiterii noi, care se va factura si achita inainte de noua trimitere.
 1. În momentul în care Utilizatorul şi-a exercitat in mod legal dreptul la renunţare la contractul la distanţă sau la renunţare la contract în afara obiectului comercial, Furnizorul va restitui toate sumele primite de către utilizator, inclusiv cheltuielile de livrare, fără întârzieri nejustificate şi nu mai târziu de 14 zile începând din data la care a fost înştiinţat privind hotărârea utilizatorului să renunţe la contract. Furnizorul va restitui sumele primite folosind unul şi acelaşi mijloc de plată pe care l-a folosit şi utilizatorul pentru prima tranzacţie, cu excepţia situaţiei în care utilizatorul şi-a exprimat explicit consimţământul pentru folosirea unui alt mijloc de plată şi în condiţia în care acest lucru nu este legat de cheltuieli suplimentare pentru utilizator.
 2. La exercitarea dreptului la renunţare, cheltuielile ocazionate de returul produselor livrate vor fi deduse din sumele de rambursat conform art. 17 (3), cu excepţia cazurilor în care utilizatorul organizează singur şi pe cheltuiala sa returnarea produselor. Furnizorul nu are obligaţia să restituie nici cheltuielile suplimentare ocazionate de livrarea bunurilor, în situaţia în care utilizatorul a selectat în mod explicit o modalitate de livrare ce diferă de livrarea cea mai ieftină, standard, oferită de către Furnizor.
 3. Utilizatorul se obligă să păstreze bunurile primite de Furnizor din platformă şi să asigure păstrarea calităţii şi siguranţei acestora pe durata termenului de 14 zile prevăzut de art.16.
 4. Utilizatorul îşi poate exercita dreptul la renunţare la contractul încheiat cu Furnizorul, prin trimiterea unei declaraţii scrise către Furnizor prin formularul standard de renunţare la contract, formular ce este disponibil la adresa: shop.heidi-chocolate.com în Anexa nr. 1 la prezentele Condiţii generale.

(8) În momentul în care furnizorul pe shop.heidi-chocolate.com nu a propus să colecteze singur bunurile, acesta poate amâna plata sumelor către utilizator până în momentul în care va primi bunurile sau până în momentul în care Utilizatorul nu pune la dispoziţie o dovadă că a trimis bunurile înapoi, în funcţie de care dintre cele două evenimente are loc primul.

(10) Indiferent de ipotezele enumerate mai sus in care Utilizatorul/Consumatorul are dreptul la retur al produselor sau retragere din contract, Utilizatorul se obligă să returneze produsele în aspect comercial corespunzător şi care permite vânzarea ulterioară a produselor, cu excepţia situaţiei în care desfacerea ambalajului produselor nu rezultă în afectarea semnificativă a aspectului comercial al produsului, precum dar fără a se limita la – ambalaj desigilat sau desfacut, cutie distrusă, ambalaje vidate şi alte cazuri asemănătoare. În cazul în care aspectul comercial al bunurilor este înrăutăţit, Furnizorul are dreptul ca la discreţia sa să refuze acceptarea renunţării la contract sau să calculeze în sarcina Utilizatorului cheltuielile de readucere a bunului la aspectul comercial bun.

Art. 17. (1) Termenul de livrare a bunurilor este stabilit pentru fiecare produs în parte la încheierea contractului cu utilizatorul respectiv prin platforma shop.heidi-chocolate.com.

 1. În cazul în care Utilizatorul şi Furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare al bunurilor va fi de 30 de zile calendaristice, începând din data următoare celei în care utilizatorul a plasat comanda către Furnizor prin site-ul web al furnizorului pe platforma shop.heidi-chocolate.com.
 2. În cazul în care Furnizorul pe shop.heidi-chocolate.com nu va putea onora contractul din cauza faptului că nu are pe stoc produsele comandate, acesta se obligă să-l înştiinţeze pe Consumator despre acest lucru şi să restituie sumele plătite de cel din urmă.

Art. 18. Furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com se obligă să respecte toate prevederile stabilite de legislaţia română privind etichetarea, publicitatea şi vânzarea pentru suplimentelor alimentare.

 

VIII. ADUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

Art. 19. (1) Furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com poate organiza livrarea şi predarea produselor către Utilizator prin curier, în termenul stabilit la încheierea contractului.

 

(2) În cazul în care termenul prevăzut în alin. 1 nu este stabilit în mod explicit între părţi la încheierea contractului, Furnizorul organizează livrarea şi predarea într-un termen rezonabil..

 

Art. 20. (1) Utilizatorul trebuie să vizualizeze produsele în momentul livrării şi predării acestora şi în cazul în care acestea nu corespund cerinţelor să înştiinţeze despre acest fapt de îndată Furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com.

 

(2) În cazul în care Utilizatorul nu-l va înştiinţa pe Furnizor pe platforma shop.heidi-chocolate.com conform alin. 1, sau conform art. 17 alin (1) produsele se vor considera a fi recepţionate şi aprobate ca fiind corespunzătoare prevederilor, cu excepţia cazurilor de vicii ascunse.

 

IX. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 21. (1) Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, pe care o puteți accesa aici Politica de confidenţialitate.

 1. Datele cu caracter personal introduse de Utilizatori sunt supuse protecției conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal și conform Regulamentului general 2016/679, Furnizorul prelucrându-le în scopurile și în termenele prevăzute de Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. .
 2. La exprimarea acordului Utilizatorului cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, Utilizatorul confirmă în mod expres că este de acord ca Furnizorul să stocheze informații sau să acceseze informațiile stocate în dispozitivul final al Utilizatorului în scopurile și termenele detaliate în politica respectivă. 
 3. Utilizatorul sau Consumatorul este de acord că furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com are dreptul să strângă, să stocheze şi să prelucreze date despre comportamentul Utilizatorului sau Consumatorului manifestat în timpul folosirii magazinului electronic al Furnizorului pe platforma shop.heidi-chocolate.com  Utilizatorul are dreptul să se opună stocării și accesului la informațiile stipulate în alin. 3 în modalitățile prevăzute în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

Art. 22. (1) În orice moment Furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com are dreptul să solicite

Utilizatorului să se legitimeze şi să certifice autenticitate oricăror date declarate în timpul şi în procesul înregistrării - circumstanţe şi date cu caracter personal.

X. MODIFICARE ŞI ACCES LA CONDIŢIILE GENERALE

Art. 23. (1) Aceste condiţii generale pot fi modificate de către Furnizorul pe platforma shop.heidichocolate.com, fapt despre care cel din urmă îi va înştiinţa pe toţi Utilizatorii înregistraţi, în modalitatea potrivită.

 1. Furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com şi Utilizatorul sunt de acord că fiecare completare şi modificare a acestor condiţii generale va produce efecte cu privire la Utilizator într-unul dintre următoarele cazuri:
  1. după înştiinţarea expllicită de către Furnizor pe platforma shop.heidi-chocolate.com şi în cazul în care Utilizatorul nu va declara în termenul de 14 zile pus la dispoziţie că refuză acceptarea noilor condiţii generale;
  2. după publicarea lor pe site-ul Furnizorului pe platforma shop.heidi-chocolate.com şi în cazul în care Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile pus la dispoziţie că refuză acceptarea noilor condiţii generale;
  3. prin acceptarea explicită de către Utilizator prin profilul lui pe site-ul Furnizorului pe platforma shop.heidi-chocolate.com.
 2. Utilizatorul este de acord că toate declaraţiile Furnizorului pe platforma shop.heidichocolate.com, în legătură cu modificarea acestor condiţii generale vor fi trimise la adresa de e-mail indicată de Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord că scrisorile electronice trimise în conformitate cu articolul acesta nu este necesar să fie semnate cu semnătură digitală pentru a produce efecte în privinţa sa.

 

 1. REZILIERE

Art. 24. Prezentele condiţii generale şi contractul Utilizatorului cu Furnizorul pe platforma shop.heidi-chocolate.com vor fi reziliate în următoarele cazuri:

 1. în cazul lichidării şi intrării în insolvenţă a uneia dintre părţile contractuale;
 2. prin acordul comun al părţilor, exprimat în formă scrisă;
 3. în cazul în care există imposibilitate obiectivă a uneia dintre părţile contractuale să-şi aducă la îndeplinire obligaţiile;
 4. în cazul confiscării sau sigilării echipamentelor de către organele statului;
 5. în cazul în care înregistrarea Utilizatorului la platforma shop.heidi-chocolate.com va fi radiată. În cazul acesta contractele încheiate dar neaduse la îndeplinire pentru vânzarecumpărare, vor rămâne în vigoare şi sunt executabile;

Art. 25. Furnizorul are dreptul ca oricând, la discreţia sa, fără să trimită preaviz şi fără să datoreze despăgubire să rezilieze unilateral contractul acesta, în cazul în care constată că Utilizatorul foloseşte platforma shop.heidi-chocolate.com cu încălcarea acestor condiţii generale, legislaţiei Româneiei, bunelor moravuri şi practicii în comerţul electronic.

 

 1. RĂSPUNDERE

 

Art. 26. Utilizatorul se obligă să-i despăgubească şi să-i elibereze de răspundere pe furnizorii pe platforma shop.heidi-chocolate.com şi pe Furnizor în cazul litigiilor şi acţiunilor în judecată ale terţilor (indiferent dacă sunt întemeiate sau nu), pentru toate daunele, prejudiciile şi cheltuielile (inclusiv onorarii avocaţi şi cheltuieli de judecată) ce decurg din sau în legătură cu 1) încălcarea oricăreia dintre obligațiile din prezentul contract, (2) încălcarea drepturilor de autor, producție, drepturi de difuzare sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) transfer neautorizat către alte persoane a drepturilor acordate Utilizatorului pentru termenul și în condițiile contractului și (4) declararea incorectă a prezenței sau absenței calității de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorului.

 

Art. 27. Furnizorul nu se face responsabil în caz fortuit, de forţă majoră, de evenimente întâmplătoare, probleme în Internet, tehnice sau alte motive obiective inclusv şi acte normative ale organelor de stat competente.

 

Art. 28. (1) Furnizorul nu se face responsabil pentru daune şi prejudicii cauzate de către Utilizator terţilor.

 

 1. Furnizorul nu se face responsabil pentru daune materiale sau morale care rezultă din profiturile pierdute sau daunele suferite de Utilizator în cursul utilizării sau ne-utilizării shop.heidichocolate.com și încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu Furnizorul.

 

 1. Furnizorul nu se face responsabil pentru perioada în care platforma nu a fost accesibilă din cauza forței majore.

 

 1. Furnizorul nu se face responsabil pentru daunele cauzate de comentarii, opinii și publicații sub produsele de pe platformă, știri și articole ale platformei shop.heidi-chocolate.com.

 

Art. 29. (1) Furnizorul nu se face responsabil în cazul depășirii măsurilor de securitate ale echipamentului tehnic și, prin urmare, a pierderii informațiilor, diseminarea informațiilor, accesul la informații, limitarea accesului la informații și alte consecințe similare.

 

(2) Furnizorul nu se face responsabil în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, furnizarea accesului la informații, pierderea sau modificarea datelor care rezultă din legitimarea falsă a unei terțe părți, care pretinde a fi persoana Utilizatorului, dacă poate fi apreciat din circumstanțe că persoana respectivă este una şi aceeaşi cu Utilizatorul.

 

XIII. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 30. (1) Utilizatorul și Furnizorul pe Platforma shop.heidi-chocolate.com se obligă să-și protejeze reciproc drepturile și interesele legitime, precum și să păstreze secretele comerciale, care le-au devenit disponibile pe parcursul aducerii la îndeplinire a contractului și a acestor condiții generale.

 

(2) Utilizatorul și Furnizorul se obligă să nu facă disponibilă publicului corespondența scrisă sau verbală purtată între aceștia în timpul și după expirarea perioadei contractuale. Publicarea corespondenței înseamnă divulgarea în presa scrisă și electronică, forumuri de internet, site-uri web personale sau publice etc.

 

Art. 31. În cazul unei divergenţe între acești Termeni și condiții generale într-un acord special între Furnizor în platforma shop.heidi-chocolate.com și Utilizator, clauzele contractului special vor prevala.

 

Art. 33. Eventuala nulitate a uneia dintre prevederile prezentelor Condiţii generale nu va rezulta în nulitatea acestui contract, în totalitatea sa.

 

Art. 33. Pentru problemele nereglementate prin prezentul contract şi legate de executarea şi interpretarea sa, se va aplica legislaţia României.

 

Art. 34. Prezentele Condiţii generale produc efecte pentru toţi Utilizatorii shop.heidi-chocolate.com.

 

Anexa nr. 1 - Formular standard pentru exercitarea dreptului la renunţare la contract:

Formular standard pentru exercitarea dreptului la renunţare la contract:

 (completaţi şi trimiteţi prezentul formular numai în cazul în care doriţi să renunţaţi la contract)

 • Către HEIDI CHOCOLAT S.A.:
 • Prin prezenta vă înştiinţez/vă înştiinţăm* că renunţ/renunţăm* la contractul încheiat de mine/noi* pentru achiziţia următorului /următoarelor produs/produse*, pentru prestarea următorului serviciu/servicii*: – Comandat la data de* / primit la data de*
 • Numele utilizatorului/utilizatorilor
 • Adresa utilizatorului/utilizatorilor
 • Semnătura utilizatorului/utilizatorilor (numai în cazul în care formularul acesta este pe hârtie) – Data

------------------------------------------------------ * Datele care nu sunt necesare vor fi tăiate.

 

Anexa nr. 2 - Informaţii privind exercitarea dreptului la renunţare la contract: Instrucțiuni standard de renunțare:

 1. Dreptul de retragere din contractul la distanță sau în afara punctului comercial.
 2. Aveţi dreptul să renunţaţi la prezentul contract fără să iteraţi motive pentru acest lucru, în termen de 14 zile.
 3. Perioada de renunţare este de 14 de zile de la data la care dvs. sau un terț, altul decât transportatorul și desemnat de dvs., ați intrat în posesia produselor.
 4. Pentru a vă exercita dreptul de renunţare, trebuie să ne înştiinţaţi luănd legătura cu noi prin datele de contact furnizate pe shop.heidi-chocolate.com și trebuie să ne declaraţi decizia Dvs. de a vă retrage din contract cu o cerere fără ambiguitate (ex.: o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).
 5. Puteți utiliza formularul standard de renunțare furnizat, dar acesta este opțional. Puteți, de asemenea, să completați și să trimiteți electronic formularul standard de renunțare sau altă cerere de renunțare fără ambiguitate pe shop.heidi-chocolate.com. Dacă folosiţi această opțiune, vă vom trimite imediat un mesaj de confirmare pe suport durabil (cum ar fi e-mail) pentru a confirma primirea renunţării.
 6. Pentru a respecta perioada de renunţare la contract, este suficient să trimiteți mesajul dvs. cu privire la

exercitarea dreptului de renunţare la contract înainte de expirarea perioadei de renunţare.

 

 1. Efectele renunţării.
 2. Dacă renunțați la acest acord, vă vom rambursa toate plățile primite, inclusiv costurile de transport (cu excepția costurilor suplimentare asociate cu metoda de expediere aleasă, alta decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 de zile de la data la care ne informați cu privire la decizia dvs. de a renunţa la prezentul Acord. Vom efectua restituirea banilor în contul dvs. bancar, caz în care această rambursare nu va fi asociată cu niciun cost pentru dumneavoastră.
 3. Avem dreptul de a amâna rambursarea până la primirea produselor înapoi sau până când nu ne furnizați dovada că ați trimis produsele înapoi, oricare dintre acestea se produce mai întâi.
 4. Dvs. trebuie să suportați costul direct al returnării mărfii. Se preconizează că cheltuielile nu vor depăşi cu aproximaţie suma de livrare sau serviciul standard de curierat.
 5. Dvs. răspundeţi numai pentru reducerea valorii bunurilor în urma încercării verificării acestora diferit

de cea necesară pentru constatarea naturii lor, caracteristicilor şi buna lor funcţionare.

 

 

Close Cookie Setting

Cookie settings


Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

Last update: 3 Februarie 2022
Operate the site and core services
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.